Điều khoản dịch vụ

Giới thiệu

Chào mừng Quý khách đến với website www.casalana.vn  (sau đây gọi là "Casalana"), website thương mại điện tử thiết lập và sở hữu bởi Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại và Dịch Vụ Casalana (Sau đây gọi là “Công Ty Casalana”) , thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0313894309 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành Phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 05/07/2016.  

Khi quý khách truy cập vào trang web của chúng tôi có nghĩa là quý khách đồng ý với các điều khoản này. Trang web có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ bất kỳ phần nào trong Chính Sách và Điều Khoản Sử Dụng , vào bất cứ lúc nào. Các thay đổi có hiệu lực ngay khi được đăng trên trang web mà không cần thông báo trước. Và khi quý khách tiếp tục sử dụng trang web, sau khi các thay đổi về Quy định và Điều kiện được đăng tải, có nghĩa là quý khách chấp nhận với những thay đổi đó. Quý khách vui lòng kiểm tra thường xuyên để cập nhật những thay đổi của chúng tôi.

Xin vui lòng đọc kỹ Chính Sách và Điều Khoản  giao dịch này (sau đây gọi là "Chính Sách và Điều Khoản") trước khi đặt mua bất kỳ hàng hóa/dịch vụ/voucher/giấy chứng nhận dịch vụ nào trên Casalana  (sau đây gọi là "Sản Phẩm").

1. Phạm vi áp dụng

1.1. Điều Khoản Và Điều Kiện sẽ được áp dụng cho khách hàng:

(i) Mua Sản Phẩm bán trên Casalana;

(ii) Sử dụng thông tin Sản Phẩm trên Casalana để mua hàng thông qua Chăm Sóc Khách Hàng của công ty Casalana; và

(ii) Có nhu cầu được giao Sản Phẩm đến các địa điểm phù hợp với Chính sách giao hàng đăng tải trên Casalana.

1.2. Khách hàng tại Điều Khoản Và Điều Kiện này (sau đây gọi là "Khách Hàng") bao gồm:

(i) Mọi cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự từ đủ 15 tuổi trở lên và có tài sản để thực hiện giao dịch mua Sản Phẩm trên Casalana; và

(ii) Mọi tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam.

2. Cách hình thành hợp đồng

2.1. Mọi thông tin về Sản Phẩm đưa ra trên Casalana trong bất kỳ trường hợp nào không được hiểu là đề nghị giao kết hợp đồng của Casalana  tới Khách Hàng.

Quan hệ hợp đồng với Khách Hàng chỉ hình thành và có hiệu lực từ thời điểm đơn đặt hàng của Khách Hàng (sau đây gọi là "Đơn Đặt Hàng") được chấp nhận dưới một trong các hình thức sau: (i) một thông báo bằng văn bản gửi tới địa chỉ email mà Khách Hàng đã cung cấp cho Công Ty Casalana; hoặc (ii) một tin nhắn từ Casalana  tới Khách Hàng xác nhận Đơn Đặt Hàng đã được xử lý thành công.

2.2. Việc Khách Hàng hủy Đơn Đặt Hàng (nếu có) phải được thực hiện phù hợp với quy định tại Chính sách đổi trả đăng tải trên Casalana.

Đơn Đặt Hàng có thể bị hủy một phần hoặc toàn bộ theo xác nhận của Khách Hàng với Trung tâm CSKH. Công Ty Casalana có quyền hủy Đơn Đặt Hàng trong một số trường hợp quy định tại Chính sách giao hàng đăng tải trên Casalana. Trong trường hợp Đơn Đặt Hàng bị hủy một phần hoặc toàn bộ, số tiền Khách Hàng đã thanh toán tương ứng với phần giá trị Đơn Đặt Hàng bị hủy sẽ được hoàn trả lại cho Khách Hàng theo quy định tại Chính sách đổi trả đăng tải trên Casalana.

2.3. Để đảm bảo tính công bằng và quyền lợi của Khách Hàng là người tiêu dùng cuối cùng, Casalana  có quyền áp dụng các điều kiện hạn chế trong việc triển khai các chương trình khuyến mãi (“CTKM”), bao gồm nhưng không giới hạn ở: (i) giới hạn về số lượng Sản Phẩm tối đa trong mỗi CTKM mà một Khách Hàng được mua; (ii) giới hạn về mục đích mua Sản Phẩm, theo đó Sản Phẩm mua trong các CTKM chỉ được sử dụng để tiêu dùng, không được kinh doanh, mua đi bán lại, hoặc chuyển nhượng dưới bất cứ hình thức nào; (iii) các giới hạn khác (nếu có) được quy định chi tiết trong từng CTKM. Các điều kiện hạn chế trong việc triển khai các CTKM sau đây gọi là Chính sách khuyến mãi.

Vì vậy, Công Ty Casalana có quyền không xác nhận, từ chối hoặc hủy hoặc thu hồi các Sản Phẩm đã giao của các Đơn Đặt Hàng vi phạm bất kỳ nội dung nào trong Chính Sách Khuyến Mãi mà không cần thông báo đến Khách Hàng. Để làm rõ, Đơn Đặt Hàng vi phạm Chính Sách Khuyến Mại là Đơn Đặt Hàng do một hoặc một nhóm Khách Hàng có liên hệ với nhau, sử dụng một hay nhiều tài khoản trên Casalana để đặt mua Sản Phẩm có áp dụng CTKM. Công Ty Casalana sẽ sử dụng các công cụ của mình để xác minh và có toàn quyền quyết định Đơn Đặt Hàng đó có vi phạm Chính Sách Khuyến Mãi hay không.

2.4 Công Ty Casalana  có quyền không xác nhận, từ chối hoặc hủy hoặc thu hồi các Sản Phẩm đã giao của các Đơn Đặt Hàng của Khách Hàng trong một số trường hợp khác theo quyết định của Công Ty Casalana  mà không cần thông báo đến Khách Hàng.

3. Giá cả và thanh toán

3.1. Giá của Sản Phẩm là hàng hóa trên Casalana chưa  bao gồm thuế giá trị gia tăng trừ khi có thông báo khác tại phần Mô tả cụ thể Sản Phẩm.

Trong mọi trường hợp, giá của Sản Phẩm không bao gồm phí vận chuyển. Chi phí vận chuyển được quy định cụ thể tại Chính sách giao hàng đăng tải trên Casalana và được thông báo cụ thể tại phần thanh toan

3.2. Khách Hàng thanh toán giá trị của Đơn Đặt Hàng theo quy định tại Chính sách thanh toán đăng tải trên Casalana trước khi nhận Sản Phẩm của Đơn Đặt Hàng đó. Khi Khách Hàng nhấn (click) vào ô “Thanh toán” để tiến hành thanh toán Đơn Đặt Hàng có nghĩa là (i) Khách Hàng xác nhận đã rà soát thông tin Đơn Đặt Hàng; và (ii) Khách Hàng đồng ý là Điều Khoản Và Điều Kiện sẽ được áp dụng cho giao dịch mua Sản Phẩm trong Đơn Đặt Hàng đó.

3.3. Công Ty Casalana có quyền từ chối chấp nhận cho Khách Hàng thanh toán bằng thẻ tín dụng trong một số trường hợp theo quyết định của Casalana

3.4. Để đảm bảo an toàn thanh toán, Khách Hàng lưu ý:

  • Chỉ thực hiện thanh toán trực tuyến tại cửa sổ liên kết từ CasalanaI chuyển đến;

  • Hoặc  thanh toán chuyển khoản vào các tài khoản thanh toán được chỉ định của Casalana được thông báo tại Chính Sách Thanh Toán

  • Hoặc  thanh toán tiền mặt cho nhân viên giao hàng của Casalana khi nhận được Phiếu Thu Tiền, Phiếu Đặt Hàng hoặc Hóa Đơn trong trường hợp khách hàng chọn thanh toán COD.

  • Sử dụng và bảo quản thẻ (thẻ tín dụng, thẻ ATM, thẻ mua hàng…) và thông tin tài khoản/thông tin thẻ cẩn thận;

  • Không cho người khác mượn hoặc sử dụng thẻ để mua hàng tại Casalana. Ngay khi phát hiện giao dịch phát sinh bất thường nào tại Casalana, Khách Hàng cần liên hệ ngay với trung tâm chăm sóc Khách Hàng của Casalana (sau đây gọi là "Trung Tâm CSKH") để được xử lý kịp thời;

  • Trong mọi trường hợp, với thẻ tín dụng/ghi nợ quốc tế, Khách Hàng vui lòng không để lộ số

  • CVV/CVC/CSC (là mã số bảo mật, bộ ba kí tự số được in ở mặt sau của thẻ) để bảo mật thông tin thẻ

4. Tình Trạng Hàng Hóa

Các mẫu hàng và giá đều sẵn sàng khi chúng xuất hiện trên Casalana, trong giới hạn số lượng tồn kho sẵn có. Trong trường hợp không có đủ nguyên vật liệu cấu thành sản phẩm của khách hàng, CSKH của Công Ty Casalana sẽ tiến hành trao đổi với khách hàng phương án thay thế, sau khi được sự đồng ý của khách hàng thì đơn Đặt Hàng  mới có hiệu lực.

5. Giao nhận sản phẩm

5.1. Sản Phẩm sẽ được giao đến địa chỉ Khách Hàng yêu cầu trong Đơn Đặt Hàng vào thời gian quy định tại Chính sách giao hàng đăng tải trên Casalana hoặc vào thời gian Khách Hàng yêu cầu được nhận hàng với điều kiện thời gian giao hàng này phải phù hợp với Chính sách giao hàng đó.

Trong trường hợp Khách Hàng muốn thay đổi địa chỉ nhận Sản Phẩm thì Khách Hàng phải gọi điện thông báo lại cho Trung Tâm CSKH tên và số điện thoại liên lạc của người được Khách Hàng chỉ định nhận Sản Phẩm cũng như địa chỉ nhận Sản Phẩm. Lưu ý rằng việc thay đổi địa chỉ giao nhận có thể làm thay đổi chi phí và thời gian vận chuyển. Người được Khách Hàng chỉ định nhận Sản Phẩm trên Đơn Đặt Hàng hoặc bằng điện thoại như quy định tại Điều 4.1 này được gọi chung là “Người Nhận Hàng”.

Trong một số trường hợp, khi được Công Ty Casalana yêu cầu, Người Nhận Hàng phải xuất trình giấy tờ tùy thân như Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu để nhân viên giao hàng kiểm tra trước khi nhận hàng.

5.2. Người Nhận Hàng phải kiểm tra Sản Phẩm và ký vào Phiếu giao hàng khi nhận Sản Phẩm.

Rủi ro và quyền sở hữu Sản Phẩm sẽ được chuyển cho Khách Hàng từ thời điểm Người Nhận Hàng ký vào Phiếu giao hàng. Khách Hàng cần giữ lại Phiếu giao hàng để đối soát hoặc để giải quyết các vấn đề có thể phát sinh liên quan đến Sản Phẩm (nếu có).

6. Hủy, Đổi Trả và Hoàn Tiền sản phẩm

Việc đổi, trả Sản Phẩm được thực hiện theo các quy định tại Chính sách đổi trả đăng tải trên Casalana

7. Điểm thưởng và đổi điểm

Quy định về tích lũy và quy đổi điểm thưởng được thực hiện theo chính sách cụ thể của Công Ty Casalana tại từng thời điểm.

Công ty Casalana  khuyến khích Khách Hàng đăng ký tài khoản trên Casalana  để tiện theo dõi lịch sử giao dịch, nhận thông tin cập nhật về hàng hóa, các chương trình khuyến mại, hưởng các ưu đãi đối với khách hàng thân thiết…

8. Chăm sóc khách hàng và xử lý khiếu nại

Trong trường hợp có bất kỳ thắc mắc hay khiếu nại nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở chất lượng hàng hóa/dịch vụ, việc giao Sản Phẩm, thái độ của nhân viên giao hàng, việc đổi/ trả Sản Phẩm … Khách Hàng có thể liên hệ với Trung Tâm CSKH theo số hotline 1900 1901 hoặc email cskh@casalana.vn Khi liên hệ với Trung Tâm CSKH, Khách Hàng phải cung cấp số Đơn Đặt Hàng ghi trong email hoặc tin nhắn xác nhận Đơn Đặt Hàng mà Công Ty Casalana gửi cho Khách Hàng. Trung Tâm CSKH sẽ tiếp nhận và phản hồi lại cho Khách Hàng trong thời gian sớm nhất.

9. Bảo mật thông tin

Quy định về bảo mật thông tin của Khách Hàng và  bảo mật thông tin thanh toán được thực hiện theo Chính sách bảo mật và chia sẻ thông tin riêng đăng tải trên Casalana

10. Giới hạn trách nhiệm

Trong mọi trường hợp, Công Ty Casalana không chịu trách nhiệm đối với mọi thiệt hại/mất mát/tổn thất mà Khách Hàng phải chịu trừ khi do lỗi cố ý của Công ty Casalana gây ra. Trách nhiệm của Công ty Casalana  đối với Khách Hàng (nếu có) chỉ giới hạn ở giá trị Sản Phẩm mà Khách Hàng mua trên Casalana

11. Điều khoản chung

11.1. Các quy định được dẫn chiếu trong Điều Khoản Và Điều Kiện này là một phần không thể tách rời của Chính Sách và Điều Khoản này.

11.2.Công ty Casalana và Khách Hàng có trách nhiệm thực hiện mọi nghĩa vụ quy định tại Chính Sách và Điều Khoản này.

11.3 Nếu bất kỳ nội dung nào của các Chính Sách và Điều Khoản này bị bất kỳ cơ quan có thẩm quyền xem là vô hiệu hoặc không thể thực hiện toàn bộ hoặc một phần, thì tính hiệu lực của các nội dung khác trong Chính Sách và Điều Khoản này sẽ không bị ảnh hưởng.

11.4. Chính Sách và Điều Khoản này và mọi vấn đề phát sinh trong quan hệ hợp đồng giữa Công ty Casalana  và Khách Hàng sẽ được hiểu và điều chỉnh theo quy định của luật pháp Việt Nam. Mọi tranh chấp, khác biệt, khiếu nại phát sinh từ/hoặc liên quan đến nội dung của Chính Sách và Điều Khoản này sẽ được giải quyết thông qua thương lượng trên tinh thần thiện chí trong vòng ba mươi (30) ngày. Nếu không thể giải quyết trong thời hạn ba mươi (30) ngày này, tranh chấp, khiếu nại trên có thể được giải quyết tại cơ quan tòa án có thẩm quyền.